Humanitárna pomoc nadácii DORKA v KE, ktorá sa venuje pomoci opusteným matkám z deťmi.

Podpora očkovania seniorov.

Potravinová pomoc Potravinová pomoc sociálne slabším rodinám.

Podpora útulkov.

Podpora farností.

Pomov detom v detských domovoch.

Obdarovanie zdravotníkom a Mikulaš v nemocniciach.

Pomoc deťom z chudobných rodín v nemocniciach v rámci regiónu východ.